restricción fallida: (código 1299 SQLITE_CONSTRAINT_NOTNULL)

Cursos Foros Android con Kotlin desde Cero restricción fallida: (código 1299 SQLITE_CONSTRAINT_NOTNULL)

You have to enroll the respective course!